Tarok turnirja Lions kluba Konjice se je udeležilo 27 igralcev, približno polovica registiranih v TZS, polovica ljubiteljskih igralcev iz lokalnega okolja. Na 6. turnirju je prvič zmagal neregistrani igralec – Gorazd Orož iz Zreč.

Turnir smo izvedli ob pomoči Stanovanjskega podjetja Konjice, Kmetijstva Julijana Kejžar ter predsednika Lions kluba Konjice Marjana Aleksića, ki so poskrbeli za nagrade.

Z donacijami in udeležbo tekmovalcem je projekt obogatil humanitarni fond Lions kluba Konjic v višini =500,00 €. Sredstva bodo namenjena financiranju obšolskih aktivnosti za otroke iz socialno šibkih družin.