Načela

NAČELA, NAMEN, CILJI, POSLANSTVO

1. Kodeks

DOKAZOVATI SE
z nudenjem pomoči, z marljivim delom in z vzornimi dejanji.
PRIZADEVATI SI
za uspeh, pošteno plačilo in dobiček, ne da bi z nepravilnimi dejanji omadeževali svojo čast in dostojanstvo.
ZAVEDATI SE
da s svojim lastnim delom ne smemo oškodovati dela drugih, biti moramo pošteni do vseh in odkriti do sebe.
Nesebično SE SPOPRIJETI
z dvomi in zahtevami drugih in če je potrebno, jih reševati tudi proti lastni koristi.
ZAVEDATI SE
da je prijateljstvo cilj in ne sredstvo, da pravo prijateljstvo ni zaradi koristi, ampak zaradi duhovnih dobrin, ki iz njega izhajajo.
IZPOLNJEVATI
dolžnosti državljana do domovine, države in skupnosti, v kateri živimo; vdano jim izražati svoja čustva, izvrševati dejanja, opravljati delo, nuditi čas in denar.
BITI POZOREN
do bližnjega, nuditi pomoč šibkejšemu, skrb prizadetemu ter pozornost trpečemu.
BITI SKOP
s kritiko in
DAREŽLJIV
s pohvalo ter skušati vedno graditi, nikoli rušiti.

2. Smotri

UTRJEVATI
in spodbujati razumevanje med narodi sveta.
ZAVZEMATI
se za načela dobre vlade in dobrega državljanstva.
PRISPEVATI
k družbenemu, kulturnemu, socialnemu in moralnemu blagostanju.
ZDRUŽEVATI
klube v duhu prijateljstva in medsebojnega razumevanja.
IZBRATI
sedež kluba za kraj svobodne in odprte razprave o vsem, kar je v javno korist, vendar ne na izhodiščih strankarske politike ali verske nestrpnosti.
SPODBUJATI
ljudi, da stalno, učinkovito in nesebično pomagajo pri napredku družbene skupnosti, pri dvigu moralne zavesti v poklicnem, javnem in tudi v zasebnem življenju

3. Cilji

Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta.
Podpirati državnike in državljane pri njihovem delu v korist skupnosti.
Zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo.
Povezovati klube v prijateljstvu, tovarištvu in medsebojnem razumevanju.
Omogočati odkrito obravnavanje vseh vprašanj, vendar brez politične strankarske in verske nestrpnosti.
Uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost.

4. Etična načela

Verjamem v vrednost svojega poklicnega dela in si poskušam pridobiti ugled dobrega delavca v korist skupnosti.
Prizadevam si biti uspešen pri svojem poklicnem delu in pričakujem za to ustrezno povračilo, vendar ne za ceno samospoštovanja in kakovosti.
Zavedam se, da ne smem z uveljavljanjem samega sebe škodovati drugim in da moram spoštovati svoje sodelavce, stranke in samega sebe.
Nesebično rešujem dvome o pravicah ali etiki svojega položaja ali odnosa do drugih.
Sodim, da je prijateljstvo cilj, ne pripomoček, in da pravo prijateljstvo ni v koristoljubju, temveč v pomaganju.
Spoštujem svoje dolžnosti do naroda, države in skupnosti in jim ostajam zvest v misli, besedi in dejanju ter jim nesebično namenjam svoj čas, delo in denar.
Pomagam bližnjim, jih tolažim v nesreči, jih podpiram v stiski in rešujem v revščini.
Gradim, ne podiram, sem obziren v kritiki in nesebičen pri pohvali.

5. Geslo

Pomagamo (we serve)

6. Poslanstvo

Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih.

7. Prisega

  • da bom spoštoval pravila in statut kluba, distrikta in Mednarodne zveze lionskih klubov
  • da se bom udeleževal klubskih srečanj
  • da bom sodeloval pri dejavnostih kluba in se zavzemal za njegove cilje
  • da bom moralno in denarno ter s svojim delom pomagal v klubu in si prizadeval za razvoj lionizma
  • da bom zavzeto pomagal povsod, kjer potrebujejo pomoč
  • da se bom ravnal po etičnih načelih.

8. Način delovanja društva

O DRUŠTVU  KONTAKT