RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ OZIROMA ŠTUDIJSKIH POMOČI NA VISOKOŠOLSKIH PROGRAMIH ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

Lions klub Konjice Slovenske Konjice

Lions klub Konjice v program svojih aktivnosti vključuje tudi štipendiranje mladih. Namen pomoči je podpora pri nadaljnjem izobraževanju mladih talentov, mladih s posebnimi potrebami in mladih iz socialno ogroženih okolij. V ta namen klub za študijsko leto 2023/2024 v sklad za štipendiranje namenja sredstva v višini do =8.000 EUR. Skladno s sklepom zbora Lions kluba […]