nor

Lions klub Konjice je dijaku konjiške Gimnazije Aleksandru KOLAR-ju iz Oplotnice zopet pomagal – doniral je prenosni računalnik in pomagal pri nakupu programske opreme in obnovi tehničnih pripomočkov, ki jih Aleksander uporablja v izobraževalnem procesu, ki ga bo, kot eden uspešnejših dijakov, prihodnje leto nadaljeval na fakultetnem študiju. Višina donacije Lions kluba Konjice je znašala =1.800 EUR.

Druženja ob zaključku projekta na Gimnaziji Slovenske Konjice 14. Junija sta se udeležila Miro KVAS, guverner Zveze Lions klubov Slovenije Distrikt 129 Slovenija in pooblaščenec guvernerja za stike z javnostmi Stanko KOLAR, oba člana Lions kluba Konjice.

Lions klub Konjice je v tem projektu sodeloval z Zavodom VID iz Kranja, ki je skupaj z drugimi donatorji Aleksandru doniral tudi novo prenosno lupo, ki bo nadomestila staro, odsluženo. Nova bo Aleksandru omogočila lažje spremljanje izboraževalnega procesa v času študija.

“Zahvala vsem donatorjem, posameznikom, podjetjem, Lions klubu Konjice in ostalim strokovnim sodelavcem, da lahko s skupnimi močmi že 25 let ustvarjamo zgodbe, ki omogočajo otrokom in mladostnikom uspešno šolanje in razvijanje potencialov, hkrati pa si posledično lahko zastavljajo cilje, s katerimi bodo lažje začrtali samostojno življenjsko pot.”

Mojca Oštir Pajestka, zavod VID, Kranj

nor
nor
nor