stipendije-lkk_razpis-2016_17_flyer

Lions klub Konjice v program svojih aktivnosti vključuje tudi štipendiranje mladih. Namen pomoči je podpora pri nadaljnem izobraževanju mladih talentov, mladih s posebnimi potrebami oziroma mladih iz socialno ogroženih okolij.

V ta namen je klub za študijsko leto 2016/2017 v sklad za štipendiranje namenja sredstva v višini 4.000 EUR.

Skladno s sklepom zbora Lions kluba in sprejetega Pravilnika o štipendiranju
OBJAVLJAMO:
RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ OZIROMA ŠTUDIJSKIH POMOČI NA VISOKOŠOLSKIH PROGRAMIH ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017
A/ Štipendija bo podeljena za eno študijsko leto študentom od vključno drugega letnika dalje.
B/ Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, ki niso v delovnem razmerju in nimajo statusa samostojnega podjetnika.
C/ Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z boljšim učnim uspehom ter kandidati, ki izkazujejo nadarjenost na določenem področju. Glede slednjega je zaželjeno mnenje/priporočilo najmanj dveh priznanih strokovnjakov. Prednost pri dodelitvi bodo imeli študentje, ki živijo v težkih socialnih ali zdravstvenih razmerah in študentje s posebnimi potrebami. Prav tako bodo imeli prednost pri dodelitvi štipendije študentje, ki nimajo drugih prejemkov iz naslova štipendiranja oziroma so ti prejemki nižji.
D/ Na razpis se kandidati prijavijo do 30. oktobra 2016.

Celoten tekst razpisa je objavljen v priponki lk-konjice_izjava-za-javnost-01_razpis-za-dodelitev-stipendij-za-stud_leto-2016_2017, za dodatne informacije smo na voljo na kontaktnih naslovih.

lk-konjice_izjava-za-javnost-01_razpis-za-dodelitev-stipendij-za-stud_leto-2016_2017

lk-konjice_izjava-za-javnost-01_razpis-za-dodelitev-stipendij-za-stud_leto-2016_2017

stipendije-lions-klub-konjice_objava-stipendije-2016_2017-flyer