Lions kluba Konjice je pred leti na pobudo ustanovnega člana in prvega tajnika Božidarja Punčuha v program svojih humanitarnih aktivnosti uvrstil tudi štipendiranje mladih. Namen pomoči je finančna podpora pri visokošolskem izobraževanju mladih talentov, mladih s posebnimi potrebami oziroma mladih iz socialno ogroženih okolij. Razpis je tokrat potekal peto leto zapored.

Za namen projekta štipendiranje mladih v visokošolskih programih je klub za študijsko leto 2011/2012 v sklad za štipendiranje namenil sredstva v višini 6.000 evrov. Razpis je potekel v mesecu novembru. Na podlagi prispelih vlog se je predsedstvo kluba v skladu s PRAVILNIKOM O ŠTIPENDIRANJU IN DODELJEVANJU POMOČI odločilo podeliti sredstva v višini razpisanega zneska, 6.000 EUR in sicer:

–          2 enoletni štipendiji v skupni višini 4.200 EUR in
–          3 enkratne študijske pomoči v višini 1.800 EUR.

LK Konjice izjava za javnost Rezultati razpisa štipendij