Na pobudo ustanovnega člana in prvega tajnika Lions kluba Konjice Božidarja Punčuha, je Skupščina Lions kluba Konjice v program aktivnosti uvrstila tudi štipendiranje mladih. Namen pomoči je podpora pri nadaljnem izobraževanju mladih talentov, mladih s posebnimi potrebami oziroma mladih iz socialno ogroženih okolij.

V ta namen je klub za študijsko leto 2010/2011 v sklad za štipendiranje namenil sredstva v višini 6.000 evrov


Lions objava štipendije 2010_2011

Razpis štipendije – Lions klub Konjice 2010_2011

Video objava razpisa za štipendiranje LK Konjice 2010_2011 na Lokalnem TV programu Skala TV in Youtube.