Lions klub Konjice objavlja razpis Športnih štipendij ZA mlade športne upe za športno sezono 2023/24, s katerim uresničujemo osnovni cilj dobrodelne akcije –  pomagati mladim perspektivnim športnikom iz socialno šibkih družin.

Za športne štipendije lahko kandidirajo perspektivni mladi športniki in športnice, ki so praviloma osnovnošolci in srednješolci iz občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnice.

Pri dodelitvi športnih štipendije se upoštevajo naslednji kriteriji:

  1. Pespektivnost športnika, ki ga kandidat za štipendijo utemelji z opisom doseženih športnih rezultatov, priloženim priporočilom učitelja športne vzgoje, trenerja ali športnega kluba v katerem trenira.
  2. Socialni položaj športnika, ki ga kandidat utemelji s priloženim priporočilom šole ali športnega društva
  3. Enakomerna razporejenost športnih štipendij med športi v lokalni skupnosti, upoštevajoč številčnost športnikov po športih in raznolikost športov.

Štipendija se mlademu perspektivnemu športniku dodeli, kot enkratna finančna pomoč v posamezni športni sezoni v znesku do 300 EUR. Znesek štipendije bo za vsako sezono določila komisija za razpis štipendij.

Dodeljeno štipendijo bo Lions klub Konjice nakazal športnemu društvu v katerem mlad športnik trenira in se lahko uporabi izklučno za potrebe mladega športnika praviloma za naslednje namene:
– plačila stroškov mesečnih vadnin za posamezno športno sezono
– plačila stroškov nakupa opreme, udeležbe na tekmovanjih, pripravah, ipd.

Ob prijavi kandidat za štipendijo priloži:
– motivacijsko pismo s predstavitvijo športnika in opisom športnih dosežkov,
– priporočilno pismo s strani učitelja športne vzgoje, trenerja ali predstavnika športnega kluba v katerem trenira

O dodelitvi štipendij bo odločala posebna štipendijska komisija Lions kluba Konjice v kateri so:

  • predstavniki Lions kluba Konjice:  Stanko Kolar, Primož Poklič, Vlado Gobec in Tadej Slapnik,
  • pobudnik akcije za mlade športne upe Oliver Tič.
  • predstavnik športne zveze Slovenske Konjice Anton Noner in
  • predstavnik učiteljev športne vzgoje, ki ga bo določen naknadno.

Komisija lahko na podlagi prispelih vlog podeli tudi enkratne denarne pomoči za perspektivne mlade športnike iz socialno šibkih družin, ki se ne izključuje z pridobljeno športno štipendijo.

V sezoni 2023/24 so prijavni roki naslednji:

  1. Prijavni rok najkasneje do 15.10.2023
  2. Prijavni rok najkasneje do 15.11. 2023
  3. Prijavni rok najkasneje do 15.12.2023

Prijave pošljite po elektronski pošti na naslov: mladisportniupi@gmail.com ali po navadni pošti na naslov: Lions klub Konjice, Mestni trg 2, 3210 Slovenske Konjice s pripisom: »Štipendije ZA mlade športne upe«.

V Slovenskih Konjicah, 29.9.2023

Tadej Slapnik
vodja akcije
ZA mlade športne upe