21.047 EUR zbranih sredstev dobrodelne akcije Za mlade športne upe v celoti namenjenih štipendiranju prerspektivnih mladih športnikov iz socialno šibkih družin

V Slovenskih Konjicah, 7.11.2022. Po uspešno zaključeni dobrodelni akciji ZA mlade športne upe z dražbo podpisanega dresa Luke Dončića, ki jo je na pobude svetovnega popotnika Oliverja Tiča organiziral Lins klub Konjice v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi, podjetji in organizacijami, so v Lions klubu Konjice pripravili razpis Športnih štipendij za mlade športne upe, s katerim bodo pričeli uresničevati osnovni cilj dobrodelne akcije –  to je pomagati mladim perspektivnim športnikom iz socialno šibkih družin.

Jernej Pugelj, Oliver Tič, Tadej Slapnik
Jernej Pugelj, Oliver Tič, Tadej Slapnik

Na današnji novinarski konferenci v Slovenskih Konjicah so Jerenj Pugelj, predsednik Lions kluba Konjice, Oliver Tič, pobudnik dobrodelne akcije in Tadej Slapnik, vodja dobrodelne akcije ZA mlade športne upe predstavili podatke u zbranih sredstvih dobrodelne akcije in na kakšen način bodo mladi perspektivni športniki lahko kandidirali za športne štipendije.

V uvodu je Jernej Pugelj predstavil aktivnosti humanitarnega društva Lions klub Konjice in med njimi izpostavil, da že vrsto let razpisuje štipendije in študijske pomoči za perspektivne študente na visokošolskih študijskih programih. Tudi zaradi tega so z veseljem odzvali na pobudo Oliverja Tičam, da skupaj organizirajo dobrodelno akcije ZA mlade športne upe z dražbo podpisanega dresa Luke Dončića. Z akcije so do vključno 29.9.2022 zbrali 21.049 EUR in zbrana sredstva v celoti namenjajo v sklad za športne štipendije mladih perspektivnih športnikov praviloma iz Slovenskih Konjic, Zreč, Vitanja in Oplotnice.

V nadaljevanju je Oliver Tič predstavil razloge, zaradi akterih se je odločil s podpisanim dresom Luke Dončića omogočiti, da se izkupiček iz prodaje nameni spodbujanju razvoja mladih perspektivnih športnikov in se tudi na ta način zahvali lokalnemu okolju, ki mu je stalo ob strani na njegovi poti.

Tadej Slapnik je predstavil na kakšen način bodo športne štipendije dostopne mladim perspektivnim športnikom. Za športne štipendije lahko od 7. novembra dalje kandidirajo perspektivni mladi športniki in športnice, ki so praviloma osnovnošolci in srednješolci iz občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnice.

Pri dodelitvi športnih štipendije se bodo upoštevali naslednji kriteriji:
1. Pespektivnost športnika; doseženi športni rezultati, priporočilo učitelja športne vzgoje, priporočilo trenerja ali športnega kluba
2. Socialni položaj športnika; priporočilo šole ali športnega društva
3. Enakomerna razporejenost športnih štipendij med športi v lokalni skupnosti, upoštevajoč številčnost športnikov po športih in raznolikost športov.

Štipendija se mlademu perspektivnemu športniku dodeli, kot enkratna finančna pomoč v posamezni športni sezoni v znesku do 300 EUR. Znesek štipendije bo za vsako sezono določila komisija za razpis štipendij.

Dodeljeno štipendijo bo Lions klub Konjice nakazal športnemu društvu v katerem mlad športnik trenira in se lahko uporabi izklučno za potrebe mladega športnika praviloma za naslednje namene:
– plačila stroškov mesečnih vadnin za posamezno športno sezono
– plačila stroškov nakupa opreme, udeležbe na tekmovanjih, pripravah, ipd.

O dodelitvi štipendij bo odločala posebna štipendijska komisija Lions kluba Konjice v kateri bodo praviloma:

  • predstavniki Lions kluba Konjice:  Stanko Kolar, Primož Poklič, Vlado Gobec in Tadej Slapnik,
  • pobudnik akcije za mlade športne upe Oliver Tič.
  • predstavnik športne zveze Slovenske Konjice Anton Noner in
  • predstavnik učiteljev športne vzgoje, ki ga bo določen naknadno.

Komisija lahko na podlagi prispelih vlog podeli tudi enkratne denarne pomoči za perspektivne mlade športnike iz socialno šibkih družin, ki se ne izključuje z pridobljeno športno štipendijo.

Prijave na štipendije bodo možne vsake 3 mesece in sicer do porabe sredstev, ki so v posamezni sezoni namenjeni štipendiranje mladih prespektivnih športnikov iz socialno šibkih družin.

V zaključku novinarske konference se je Tadej Slapnik zahvalil medijskim partnerjem akcije: Novicam in Radio Rogla, ewasoft, Pro-Bit, Marovt, Togo, Oplast, Hashnet Andrejc, Občina Slovenske Konjice, Zavod za šport Slovenske Konjice, Splošna Knjižnica Slovenske Konjice in Fakin in vsem posameznikom in posameznicam, ki so donirali sredstva.

Jernej Pugelj, Oliver Tič, Tadej Slapnik
Jernej Pugelj, Oliver Tič, Tadej Slapnik

Dobrodelno akcijo nadaljevali tudi v prihodnjem letu, saj želijo tudi v prihodnje zbirati in namenjati potrebna sredstva za podporo mladim perspektivnim športnikom.

V Slovenskih Konjicah, 7.11.2022