Lions klub Konjice v program svojih aktivnosti vključuje tudi štipendiranje mladih. Namen pomoči je podpora pri nadaljnjem izobraževanju mladih talentov, mladih s posebnimi potrebami in mladih iz socialno ogroženih okolij.

V ta namen je klub za študijsko leto 2020/2021 v sklad za štipendiranje izhodiščno namenil sredstva v višini do =5.000 EUR.

Skladno s sklepom zbora Lions kluba Konjice in na podlagi sprejetega Pravilnika o štipendiranju je klub zaradi izredno velikega zanimanja vlagateljev in evidentiranih dejanskih potreb, ki jih je možno neposredno povezati s posledicami Epidemije nove virusne bolezni COVID-19, naknadno sredstva v skladu za štipendiranje POVEČAL za =2.200 EUR.

Odobrena sredstva štipendijskega sklada Lions klub Konjice za študijsko leto 2020/2021 posledično znašajo =7.200 EUR

Sredstva sklada so bila razdeljena med prejemnike na način:

  • 6 CELOLETNIH ŠTIPENDIJ (za šolsko leto 10 mesecev), višina mesečne štipendije na vlagatelja =100 EUR, skupaj 1.000 na prejemnika štipendije
  • 3 ŠTUDIJSKE POMOČI v višinah 300 EUR, 400 EUR in 500 EUR

Vsem prejemnikom štipendij, ki so na podlagi vlog izkazali nadpovprečne uspehe in izpolnjevali posebne pogoje razpisa so dodeljeni tutorji, člani kluba, ki so razdolženi za spremljanje in sprotni osebni kontakt s štipendistom, tudi iz naslova sodelovanja z Lions klubom Konjice pri izvajanju humanitarnih projektov kluba.

Vsem štipendistom in prejemnikom enkratne študijske pomoči želimo še veliko uspeha pri šolanju in kasnejših uspeh na njihovi strokovni poti.

Lions klub Konjice

Stanko KOLAR, pooblaščenec za stike z javnostmi LK Konjice