Lions klub Konjice v program svojih aktivnosti vključuje tudi štipendiranje mladih. Namen pomoči je podpora pri nadaljnem izobraževanju mladih talentov, mladih s posebnimi potrebami in mladih iz socialno ogroženih okolij.

V ta namen klub za študijsko leto 2019/2020 v sklad za štipendiranje namenja sredstva v višini do =5.000 EUR.
Skladno s sklepom zbora Lions kluba in sprejetega Pravilnika o štipendiranju

OBJAVLJAMO:

RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ OZIROMA ŠTUDIJSKIH POMOČI NA VISOKOŠOLSKIH PROGRAMIH ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021
A/ Štipendija bo podeljena za eno študijsko leto študentom/-kam od vključno drugega letnika dalje.
B/ Na razpis se lahko prijavijo državljani/-ke Republike Slovenije, ki niso v delovnem razmerju in nimajo statusa samostojnega podjetnika/-ce ali obrtnika/obrtnice.
C/ Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z boljšim učnim uspehom ter kandidati/-ke, ki izkazujejo nadarjenost na določenem področju. Glede slednjega je zaželjeno mnenje/priporočilo najmanj dveh priznanih strokovnjakov. Prednost pri dodelitvi bodo imeli študenti/-ke, ki živijo v težkih socialnih ali zdravstvenih razmerah in študentji/-ke s posebnimi potrebami. Prav tako bodo imeli prednost pri dodelitvi štipendije študenti/-ke, ki nimajo drugih prejemkov iz naslova štipendiranja oziroma so ti prejemki nižji.
D/ Na razpis se kandidati/-ke prijavijo do 31. oktobra 2020.

Celoten tekst razpisa je objavljen v priponki za dodatne informacije smo na voljo na kontaktnih naslovih.

Lions klub Konjice v program svojih aktivnosti vključuje tudi štipendiranje mladih. Namen pomoči je podpora pri nadaljnem izobraževanju mladih talentov, mladih s posebnimi potrebami in mladih iz socialno ogroženih okolij.

V ta namen klub za študijsko leto 2020/2021 v sklad za štipendiranje namenja sredstva v višini do =5.000 EUR.
Skladno s sklepom zbora Lions kluba in sprejetega Pravilnika o štipendiranju

OBJAVLJAMO:

RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ OZIROMA ŠTUDIJSKIH POMOČI NA VISOKOŠOLSKIH PROGRAMIH ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021
A/ Štipendija bo podeljena za eno študijsko leto študentom/-kam od vključno drugega letnika dalje.
B/ Na razpis se lahko prijavijo državljani/-ke Republike Slovenije, ki niso v delovnem razmerju in nimajo statusa samostojnega podjetnika/-ce ali obrtnika/obrtnice.
C/ Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z boljšim učnim uspehom ter kandidati/-ke, ki izkazujejo nadarjenost na določenem področju. Glede slednjega je zaželjeno mnenje/priporočilo najmanj dveh priznanih strokovnjakov. Prednost pri dodelitvi bodo imeli študenti/-ke, ki živijo v težkih socialnih ali zdravstvenih razmerah in študentji/-ke s posebnimi potrebami. Prav tako bodo imeli prednost pri dodelitvi štipendije študenti/-ke, ki nimajo drugih prejemkov iz naslova štipendiranja oziroma so ti prejemki nižji.
D/ Na razpis se kandidati/-ke prijavijo do 31. oktobra 2020.

Celoten tekst razpisa je objavljen v priponki

https://www.lions-konjice.si/wp-content/uploads/2020/09/LK-Konjice_izjava-za-javnost-_RAZPIS-ZA-DODELITEV-ŠTIPENDIJ-ZA-ŠTUD_LETO-2020_2021-2.pdf

Za dodatne informacije smo na voljo na kontaktnih naslovih.

Vabljeni k prijavam na razpis!