Lions klub Konjice se je pridružil iniciativi Lions klub Konjice VITA ter skupaj z LEO klubom Konjice pristopil k akciji nabave ZAŠČITNIH PRALNIH OBRAZNIH MASK za starejše občane Slovenskih Konjic.

Vsi trije klubi so skupaj nabavili 500 pralnih zaščitnih obraznih mask za katere so namenili skupaj 800 EUR, od tega je Lions klub Konjice prispeval 500 EUR.

V petek, 9. Aprila je potekala akcija vseh treh klubov na lokaciji Rdečega Križa v Slovenskih Konjicah – maske so delili starostnikom oziroma njihovim pooblaščencem, razdeljeno je bilo 430 mask, 70 so jih klubi namenili RK Slovenske Konjice, ki jih bo v imenu donatorjev razdelil uporabnikom.

Ob tem velja opozoriti in uporabnike napotiti na pravilno rabo vseh vrst obraznih zaščitnih mask, pralnih za večkratno uporabo kot tudi certificiranih mask, deklariranih kot osebna varovalna oprema. Navodila najdete na spletu, objavlja jih Nacionalni inštitut za Javno Zdravstvo, pravilno uporabo demonstrirajo strokovnjaki Univerzitetnega Kliničnega Centra v Ljubljani.

Kdaj in kako pravilno uporabljati osebno varovalno opremo ter obrazne maske brez certifikatov.
NAVODILA NIJZ – UKC LJUBLJANA
https://youtu.be/J2MyKot0QEM

“Zaščita z masko je pomembna, saj ob upoštevanju ostalih higienskih ukrepov, kot  so pravilno kašljanje, kihanje, pravilno umivanje rok ter izogibanje dotikanju obraza in sluznic, še dodatno zmanjšujejo nevarnost prenosa okužbe. Pri tem je zelo pomembo, da masko pravilno namestimo, nosimo in tudi odstranimo. Ves čas nošenja maske se oseba ne sme dotikati osrednjega dela maske, saj bi na ta način lahko prišlo, do onesnaženja rok in nevarnosti prenosa okužbe na druge osebe.

Stanko KOLAR, pooblaščenec za stike z javnostmi LK Konjice