V soboto, 21. septembra, se je po 7 dnevnem dogodku med 14. in 21. septembrom končal letošnji 25. mednarodni projekt “MIRNO MORJE 2019”. Projekt, ki ga Lions klub Konjice aktivno izvaja in financira od leta 2013 sta tokrat skupaj organizirala oba konjiška Lions kluba, Lions klub Konjice in novo ustanovljeni ženski Lions klub Konjice VITA. K sodelovanju sta povabila OŠ Zreče, ki se je vabilu odzvala, dodatno so se za financiranje udeležbe na projektu prijavili še OŠ Vojnik in OŠ Glazija Celje, Klins klub Konjice je obe vlogi finančno podprl.  

Za financiranje projekta je Lions klub Konjice skupno namenili sredstva v višini =3.000 EUR.  Vodstvo šole OŠ Zreče je na pobudo obeh konjiških Lions klubov skupaj s strokovno službo v mesecu aprilu izvedlo izbor otrok, udeležencev v letošnji združeni posadki Mirno morje 2019. Posadka – 7 otrok, dve spremljevalki, krmar in sokrmar – je teden jadranja preživela na jadrnici Bavaria 49 ITT 1 pod številka krovnega avstrijskega organizatorja Friedensflotte 106.  

Udeleženci – učenci OŠ Zreče so takole strnili svoj teden:

»Hvala Lions klubu Konjice in Lions klubu Konjice VITA, da ste nam v tem letu omogočili udeležbo v projektu Mirno morje. Z učenci OŠ Vojnik in krmarjem Vasjem smo se imeli zelo lepo. Pridobili smo nove in drugačne izkušnje, spoznali nove prijatelje in z njimi preživeli nepozabne pustolovščine v morju, na jadrnici, v marinah in mestih, kjer smo se skupaj sprehajali!Ne bomo pozabili na skakanje v vodo iz jadrnice, krmarjenje in še mnogo nepozabnih skupnih trenutkov.«  

Koordinatorka projekta za Lions klub Konjice VITA:  

»Enotedensko morsko druženje je bilo letos ponovno za Lions klub Konjice kot glavnega organizatorja in pobudnika humanitarne akcije, neprecenljiv dogodek, saj smo na najboljši možni način povezali projekt zbiranja humanitarnih sredstev in uporabnike zbranih sredstev na skupni točki – morje, počitnice, prijateljstvo in veselje. Verjamem, da smo uspeli otrokom pričarati nepozabne trenutke in popolnoma novo izkušnjo, ki je doslej še niso bili deležni in jim na svoj način pomagati sooblikovati osebnost.   Zahvaljujem se vsem, ki so pri projektu sodelovali v podpornem smislu, še posebej pa udeležencem v dalmatinskih mestih, kjer se je projekt odvijal: Vodice, Šibenik, Rogoznica, otok Drvenik Veli, Maslenica na otoku Šolta, Kaštel Gomilica, Split, Trogir, Kaprije, otok Prvić.   Spremljevalkam Niki Wesenschegg, Mojci Petek in Nataši Potočnik, krmarju Vasji Bajde, in še posebej otrokom, ki so s svojo radovednostjo, pridnostjo in radoživostjo pričarali neskončno veliko dobre volje in smeha v združeno ekipo Mirno morje Lions klub Konjice. Hvala  Gregorju, Luciji, Gašperju, Maruši, Daši, Timeji, Gregorju in Žanu.«  

Renata KEROVEC, koordinatorka projekta za Lions klub Konjice VITA

MIRNO MORJE

“MIRNO MORE” je najuspešnejši mednarodni socialno-pedagoški projekt v Evropi za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih okolij, otroških in mladostnih domov ter ustanov za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in v okviru krovnega organizatorja »Mirno More – Verein für sozialpädagogische Friedensprojekte« poteka že od leta 1992.

Življenje na jadrnici omogoča intenzivno socialno učenje in nudi možnost za pridobivanje novih in drugačnih, a za življenje pomembnih izkušenj ter znanj, zahteva medsebojno skrb, upoštevanje in spoštovanje, kar nudi mladim možnost učenja, prevzemanja odgovornosti zase in za druge, timskega delovanja, socialnih veščin, reševanja konfliktov na ustrezen način, obvladanja strahu in skrbi ter izražanja zdrave tekmovalnosti.

Več na: http://www.mirnomorje.org/projekti/index.php

Stanko KOLAR, pooblaščenec za stike z javnostmi Lions kluba Konjice

Ekipa Mirno morje Lions klub Konjice Lions klub Konjice VITA – Mirno morje 2019