Lions klub Konjice je v mesecu juniju izvedel donacijo LED TV za potrebe Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Slovenske Konjice – Vitanje – Zreče.

Društvo se je pred meseci preselilo v nove prostore na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah, ki jih še vedno z veliko mero entuziazma in pomoči donatorjev opremljajo s potrebno pisarniško opremo in pripomočki za druženje.

Lions klub Konjice je tokrat, tudi na podlagi dobrega sodelovanja v preteklosti, društvu namenil pomoč za družabni del aktivnosti, doniral je primerno velik LED TV, ki bo članom društva omogočal prijetnejše preživljanje časa v prostorih društva, seveda bo v veliko pomoč pri strokovnih aktivnostih, kjer bodo TV uporabili kot učni pripomoček.

Višina donacije Lions kluba Konjice je znašala =500 EUR.

Predaje LED TV v novih prostorih društva na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah, sta se kot predstavnika Lions kluba Konjice udeležila Miro KVAS, guverner Zveze Lions klubov Slovenije Distrikt 129 Slovenija in pooblaščenec guvernerja za stike z javnostmi Stanko KOLAR, ter predstavnica novo ustanovljenega ženskega kluba Lions klub Konjice VITA Renata KEROVEC.

“Lions klubu Konjice izrekamo zahvalo za pomoč v preteklosti, ko ste nam podarili računalnik in drugo tehnično opremo, ki jo uspešno uporabljamo še danes. Veseli smo da ste tudi letos pznali prisluhniti našim potrebam, pomoči se v smislu dobrega sodelovanja nadejamo tudi v prihodnje.”

Matevž MARINKO, predsednik Medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice – Vitanje – Zreče