Lions klub Konjice – štipendije

Na pobudo ustanovnega člana in prvega tajnika Lions kluba Konjice Božidarja Punčuha, je Skupščina Lions kluba Konjice v program aktivnosti uvrstila tudi štipendiranje mladih. Namen pomoči je podpora pri nadaljnem izobraževanju mladih talentov, mladih s posebnimi potrebami oziroma mladih iz socialno ogroženih okolij.

V ta namen je klub za študijsko leto 2012/2013 v sklad za štipendiranje namenil sredstva v višini 6.000 evrov.

Skladno s sklepom zbora Lions kluba in sprejetega Pravilnika o štipendiranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov nadarjenih mladih

OBJAVLJAMO:

RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ OZIROMA ŠTUDIJSKIH POMOČI NA VISOKOŠOLSKIH PROGRAMIH ZA ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013

Več v dokumentu: Razpis štipendije LK Konjice 2012_2013

Lions klub Konjice – štipendije

Na pobudo ustanovnega člana in prvega tajnika Lions kluba Konjice Božidarja Punčuha, je Skupščina Lions kluba Konjice v program aktivnosti uvrstila tudi štipendiranje mladih. Namen pomoči je podpora pri nadaljnem izobraževanju mladih talentov, mladih s posebnimi potrebami oziroma mladih iz socialno ogroženih okolij.

V ta namen je klub za študijsko leto 2012/2013 v sklad za štipendiranje namenil sredstva v višini 6.000 evrov.

Skladno s sklepom zbora Lions kluba in sprejetega Pravilnika o štipendiranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov nadarjenih mladih

OBJAVLJAMO:

RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ OZIROMA ŠTUDIJSKIH POMOČI NA VISOKOŠOLSKIH PROGRAMIH ZA ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013

Več v dokumentu