Na pobudo ustanovnega člana in prvega tajnika Lions kluba Konjice Božidarja Punčuha, je Skupščina Lions kluba Konjice v program aktivnosti uvrstila tudi štipendiranje mladih. Namen pomoči je podpora pri nadaljnem izobraževanju mladih talentov, mladih s posebnimi potrebami oziroma mladih iz socialno ogroženih okolij.

V ta namen je klub za študijsko leto 2011/2012 v sklad za štipendiranje namenil sredstva v višini 6.000 evrov.


Razpis visokošolskih štipendij za šolsko leto 2011_2012

Razpis štipendije – Lions klub Konjice 2011_2012