Lions klub Konjice proračunsko in organizacijsko zaključuje leto v katerem mu je predsedoval predsednik Stanko Kolar z realizacijo odločitev – sklepov zbora članov kluba o doniranju 1.500 EUR denarnih sredstev dvema nevladnima organizacijama, društvoma Sožitje in Društvu študentov medicine iz Maribora ter javnemu zavodu Osnovni šoli iz Vojnika. Klub je preteklo leto navkljub nezavidljivi gospodarski situaciji uspel realizirati program predsednika in zbrati potrebna sredstva za ohranitev ter v določenih projektih realizirati tudi rast prihodkov za humanitarno dejavnost v letu 2009/2010.

Društvo sožitje Slovenske Konjice je nevladna organizacija, katere osnovni in edini  namen je pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju ter njihovim družinskim članom pri umeščanju oseb z motnjo v duševnem razvoju v družbo ter splošnemu informiranju družin o pravicah in možnostih različnih oblik pomoči s socialnega področja delovanja države.

Lions klub Konjice je društvu namenil 1.000 EUR pomoči za sofinanciranje letovanja za 10 članov društva oseb z motnjo v duševnem razvoju iz socialno šibkega okolja ter za nakup dveh terapevtskih blazin Airex za izvajanje vsakodnevne fizioterapije, ki je poleg mnogih drugih eden od učinkovitejših  načinov ohranjanja psihofizčne kondicije oseb, ki imajo sicer v sklopu svoje osnovne bolezni tudi težave s prekomerno težo, oslabljenim mišično skletnim sistemom ter motnjami v razpoloženju.

Društvo študentov medicine iz Maribora je nevladna organizacija, ki v svojih vrstah združuje študente medicine mariborske medicinske fakultete, bodoče zdravnike, ki bodo tudi na račun izkušenj, pridobljenih s podobnimi projekti kot je »Odprava Malavi 2010« postali boljši in predvsem prepotrebni novi zdravniki, ki jih družba nujno potrebuje. Odprave v Malavi, ki slovi kot ena najrevnejših afriških držav, z visokim deležem okuženih z AIDS-om in malarijo se bodo udelelžili štirje študenti Blaž Jelenko, Tamara Elbl, Maja Mlinarič in tilen Zamuda, vsi študenti 6. letnika. Lions klub Konjice jim je namenil 200 EUR pomoči za realizacijo njihovega humanitarno izobraževalnega projekta.

Osnovna šola Vojnik se projekta Mirno Morje 2010 z izbranimi učenci iz socialno ogroženih družin udeležuje že tretjič zapored. Projekt poteka v kot druženje otrok s posebnimi potrebami, otrok iz socalno ogroženega okolja in drugih iz srednjeevropskih držav, predvsem iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Italije. Otroci bodo tri dni spoznavali mornarske veščine v družbi izkušenih krmarjev na jadrnicah v srednji Dalmaciji. Lions klub Konjice bo pomagal poslati na letošnje druženje otrok tri udeležence letošnjega projekta Mirno morje iz osnovne šole Vojnik za katere je v sklad prispeval 300 EUR.

V Sl. Konjicah, 27.06.2010

Predsednik Lions kluba Konjice
Stanko KOLAR

Fotografije:

Letak:
Letak_promo_1
Letak_promo_2

Izjava za javnost:
LK_Konjice_izjava_za_javnost_Pomoči_Lions_kluba_Konjice_nevladnim_organizacijam_s_podrocja_sociale_in izobrazevanja

Mirno Morje 2009:
Mirno_morje_2009_www